top of page
Glass Buildings

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İDARE HUKUKU

AVUKATLIK
VE
HUKUKİ DANIŞMANLIK
HİZMETLERİMİZ

İdari Mercilerin İşlemlerine Karşı İdari başvurularda Bulunulması ve Gerekli Takibin Yapılması

İdare Mahkemeleri Nezdinde İptal ve Tam Yargı Davalarının Takibi ve Sonuçlandırılması

Kamulaştırma ve İmar Mevzuatına İlişkin Uyuşmazlıklarda Danışmanlık ve Dava Takibi

Memurlarla İlgili Disiplin Cezalarına Karşı Savunma Hazırlanması ve Danışmanlık

Nakil, Tayin, Atama, Derece İlerleme, Tazminat vb. Konularda Danışmanlık ve Dava Takibi

İstinaf, Temyiz ve Kararın Düzeltilmesi Başvuruları

bottom of page