top of page
Glass Buildings

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

AVUKATLIK
VE
HUKUKİ DANIŞMANLIK
HİZMETLERİMİZ

İşçilik Hak ve Alacaklarından Kaynaklanan Her Türlü Tespit, Alacak, Tazminat ve İşe İade Davası

İşçi-işveren Arasındaki Uyuşmazlık Nedeniyle Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesi

İşçi-İşveren Arasındaki Hizmet İlişkisi Kapsamındaki İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi

İşçi-İşveren İlişkisinde Sözleşmeden ve Kanundan Doğan Her Türlü Bildirimlerin Yapılması

bottom of page