top of page
Glass Buildings

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

SAĞLIK HUKUKU

AVUKATLIK
VE
HUKUKİ DANIŞMANLIK
HİZMETLERİMİZ

Hatalı Tıbbi Müdahale ve Tedavilerden Kaynaklanan Davalar

Malpraktis, Endikasyon ve Komplikasyon Kapsamındaki Davalar

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale ve Tedavilerden Kaynaklanan Davalar

Hekimin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu

Sağlık Personelinin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu

Hastanelerin ve Özel Muayenehanelerin Hukuki Sorumluluğu

Hekimin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında Hukuki Sorumluluğu

bottom of page