top of page
Glass Buildings

YAYINLARIMIZ

Hekimin
Estetik Amaçlı
Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan
Hukuki Sorumluluğu

  • Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleye Dair Temel Kavramlar

  • Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

  • Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

  • Hekimin Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluğu

  • Hekimin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında Hukuki Sorumluluğu

Bu çalışmada, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ele alınmıştır. Hekimin hukuki sorumluluğu, sağlık hukuku alanında önemli bir yer edinmektedir. Estetik amaçlı tıbbi müdahale ise, diğer tıbbi müdahalelere nazaran özellik arz eden ve farklılık gösteren bir işlem türüdür. Tıp bilimi ve sağlık hukukunda önemli birer yeri olan bu kavramlardan ise bu çalışma meydana gelmiştir.

Çalışmada ilk olarak, konuyla ilgili temel kavramlar incelenerek, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinden bahsedilmiştir. Ardından, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki sorumluluğunun kapsamı ve özellikleri ele alınmıştır. Son olarak ise, hekimin hukuki sorumluluğunun sonuçları incelenmiştir.

Yerel kaynaklardan olduğu kadar yabancı kaynaklardan da yararlanılan çalışma, doktrinsel görüşlerle pekiştirilmiş ve güncel Yargıtay kararları ile zenginleştirilmiştir. Çalışma; avukatlar, hâkim ve savcılar ile hukuk fakültesi öğrencileri için olduğu kadar, başta hekimler olma üzere tüm sağlık sektörü çalışanları ile bu alana ilgisi olan herkes için yol gösterici bir kaynak olacaktır.
 

Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu.png
bottom of page